ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 06, 2017

குறள் எண்: 0735 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 07 - அரணியல்; அதிகாரம்: 074 - நாடு; குறள் எண்: 0735}

பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு

விழியப்பன் விளக்கம்: பல்வகைப் பிரிவினைகள்/பொதுநலத்தைப் பாழாக்கும் உட்பகை/அரசை அலைக்கழிக்கும் துணை அரசாங்கம் - இவையேதும் இல்லாதிருப்பதே நாடாகும்.
(அது போல்...)
பல்வேறு விரிசல்கள்/இல்லறத்தைப் பாதிக்கும் தனிப்பகை/சுற்றத்தை அழிக்கும் குடும்ப உறவுகள் - இவையாவும் இல்லாததே வம்சமாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக