திங்கள், ஆகஸ்ட் 28, 2017

குறள் எண்: 0757 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 08 - கூழியல்; அதிகாரம்: 076 - பொருள் செயல்வகை; குறள் எண்: 0757}

அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு

விழியப்பன் விளக்கம்: அன்பு ஈன்றெடுக்கும், அருளென்னும் குழந்தை; பொருளென்னும் செல்வமுடைய, செவிலித் தாயால் வளர்க்கப்படும்.
(அது போல்...)
வாக்காளர் ஈன்றெடுக்கும், வாக்கெனும் விதை; செங்கோலென்னும் உரமுடைய, நேர்மையான ஆட்சியரால் உயிர்ப்பிக்கப்படும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக