செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 08, 2017

குறள் எண்: 0737 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 07 - அரணியல்; அதிகாரம்: 074 - நாடு; குறள் எண்: 0737}

இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்லரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு

விழியப்பன் விளக்கம்: நிலத்தடி-நீர் மற்றும் நிலப்பரப்பு-நீர்/நீண்டு உயர்ந்த மலைத்தொடர்கள்/மலையிலிருந்து வழியும் நீர்/வலிமையான கோட்டை - இவையாவும், ஓர் நாட்டின் முக்கியமான உறுப்புகளாகும்.
(அது போல்...)
அனுபவ-அறிவு மற்றும் கேள்வி-அறிவு/ஆழ்ந்து உணர்ந்த அறநெறிகள்/அறநெறியிலிருந்து கிடைக்கும் அறிவு/உறுதியான சுயவொழுக்கம் - இவையாவும், ஓர் மனிதனின் உயர்வான அம்சங்களாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக