திங்கள், ஜூன் 27, 2016

எம்மதமும் எ(னக்குச)ம்மதம்..."எம்மதம்" என்றெவரும்
எ(ன்ச)ம்மதம் "மறுத்து"
எ(ன்சுய)ம்மதத்தைச் சீண்டாதவரை...

எம்மதமும் எ(னக்குச)ம்மதமே!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக