திங்கள், ஜூன் 27, 2016

எம்மதமும் எ(னக்குச)ம்மதமே!


"எம்மதம்!" என்றெவரும்
எ(ன்ச)ம்மதம் "மறுத்து"
என்சுயம்ம(தத்)தைச் சீண்டாதவரை...

எம்மதமும் எ(னக்குச)ம்மதமே!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக