வெள்ளி, டிசம்பர் 02, 2016

குறள் எண்: 0488 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0488}

செறுநரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை 
காணின் கிழக்காம் தலை

விழியப்பன் விளக்கம்: பகைவரைக் காணும்போது, பகையுணர்வை வெளிப்படுத்தாமல் பொறுத்தால்; அவர்களின் அழிவுக்காலம் நெருங்கும்போது, நிலைமை நேர்-எதிராகும்.
(அது போல்...)
அநீதியைச் சந்தித்தாலும், அநீதியைச் செய்யாமல் இருந்தால்; அநீதியின் முடிவுக்காலம் வரும்போது, நீதியின் தலை-நிமிர்ந்திடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக