செவ்வாய், டிசம்பர் 06, 2016

குறள் எண்: 0492 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்; குறள் எண்: 0492}

முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம் 
ஆக்கம் பலவுந் தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: பகையுணர்வை வளர்த்த, வலிமையான மாவீரர்களுக்கும்; பாதுகாப்பான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன், பல்வகைப் பலன்களைப் பெருக்கும்.
(அது போல்...)
ஏமாற்றத்தைச் சந்தித்த, சக்திவாய்ந்த வாக்காளர்களுக்கும்; முறையான நேரத்தில் எதிர்த்திடும் யுக்தி, பல்வகை மாற்றங்களை உருவாக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக