சனி, டிசம்பர் 17, 2016

குறள் எண்: 0503 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 051 - தெரிந்து தெளிதல்; குறள் எண்: 0503}

அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு

விழியப்பன் விளக்கம்: அரிதான விடயங்களையும் கற்று, குற்றங்களைக் களைந்த சான்றோரிடமும்; அவர்களைத் தெரிந்து தெளிந்தால், அறியாமை இல்லாமல் இருத்தல் சாத்தியமல்ல.
(அது போல்...)
நிறைவான பழக்கங்களைப் பழகி, தீயவற்றை ஒதுக்கிய உயர்ந்தோரிடமும்; அவர்களை நெருங்கிப் பழகினால், சிற்றின்பம் இல்லாமல் இருத்தல் அரிது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக