திங்கள், டிசம்பர் 05, 2016

குறள் எண்: 0491 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்; குறள் எண்: 0491}

தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்அல் லது

விழியப்பன் விளக்கம்: முழுமையடைய சாதகமாமான இடத்தை ஆய்ந்தறியாமல், எச்செயலையும் துவங்கக்கூடாது! அச்செயலை எளிதென, இகழ்ச்சியாகவும் எண்ணக்கூடாது.
(அது போல்...)
ஒழுக்கத்தைப் பாதிக்கும் விடயத்தை ஆராயாமல், எவ்வுறவிலும் இணையக்கூடாது! அவ்வுறவை இன்பமென, முக்கியமானதாகவும் கருதக்கூடாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக