வெள்ளி, டிசம்பர் 09, 2016

குறள் எண்: 0495 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்; குறள் எண்: 0495}

நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற

விழியப்பன் விளக்கம்: ஆழமான நீரில் இருப்பின் - முதலை, எல்லா உயிர்களையும் வெல்லும்; நீரிலிருந்து வெளியே வந்தால் - பிற உயிர்கள், முதலையை வெல்லும்.
(அது போல்...)
அதீதமான வசதியோடு இருப்பின் - அவர்கள், மற்றெல்லா உறவுகளையும் எள்ளுவர்; வசதியில் குறைபாடு ஏற்பட்டால் - மற்ற உறவுகள், அவர்களை எள்ளும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக