திங்கள், டிசம்பர் 12, 2016

குறள் எண்: 0498 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்; குறள் எண்: 0498}

சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: சிறிய படையைக் கொண்டோர், திறமையனைத்தும் வெளிப்படும் இடத்தைச் சேர்ந்திடின்; பெரிய படையை உடையவரின், மனத்திடம் சிதைந்து விடும்.
(அது போல்...)
வறுமையான நிலையில் இருப்போர், அறமனைத்தையும் பின்பற்றும் உறுதியைக் கொண்டால்; அதீத பணபலம் கொண்டோரின், செல்வாக்கு மதிப்பற்று போகும்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக