வெள்ளி, டிசம்பர் 23, 2016

குறள் எண்: 0509 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 051 - தெரிந்து தெளிதல்; குறள் எண்: 0509}

தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்

விழியப்பன் விளக்கம்: ஆராயாமல், எவரையும் தேர்வு செய்யக்கூடாது; அப்படித் தேர்வு செய்தபின், அவரைப் பற்றித் தெரியவேண்டிய விடயங்களைத், தெரிந்து தெளிதல் வேண்டும்.
(அது போல்...)
சிந்திக்காமல், முறையற்ற உறவில் இணையக்கூடாது; அப்படி இணைய நேர்ந்தபின், அவ்வுறவைப் பற்றி அலசவேண்டிய விடயங்களை, அலசி முடிவெடுத்தல் வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக