புதன், டிசம்பர் 07, 2016

குறள் எண்: 0493 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்; குறள் எண்: 0493}

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்

விழியப்பன் விளக்கம்: தகுதியான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, தக்க பாதுகாப்புடன் பகைவர்களை எதிர்கொண்டால்; வலிமை இல்லாதவரும், வலிமை கொண்டு வெல்லமுடியும்.
(அது போல்...)
முறையான தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டு, வைராக்கியமான மனதுடன் ஊழலாரை எதிர்த்தால்; அதிகாரம் இல்லாதோரும், அதிகாரம் கொண்டு சாதிக்கமுடியும்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக