செவ்வாய், டிசம்பர் 20, 2016

குறள் எண்: 0506 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 051 - தெரிந்து தெளிதல்; குறள் எண்: 0506}

அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி

விழியப்பன் விளக்கம்: அறத்தின் மேல் பயமில்லாதோர் - எவ்வித பற்றும் இல்லாமல், எப்பழிக்கும் அஞ்சமாட்டர் என்பதால்; அவர்களை நம்பித் தெளிதல் கூடாது.
(அது போல்...)
வாய்மையின் வலிமையை உணராதோர் - எவ்வித பயமும் இல்லாமல், எப்பகைக்கும் பின்வாங்கார் என்பதால்; அவர்களை நம்பி எவரையும் பகைத்தலாகாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக