ஞாயிறு, டிசம்பர் 04, 2016

குறள் எண்: 0490 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0490}

கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: கொக்குக்கு இணையாக, சாதகமான காலத்தை எதிர்நோக்கி; உரிய நேரத்தில், இறையைக் கொத்தும் திறனைப்போல் - செயல்களை முடிக்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
கோழிக்கு இணையாக, ஆபத்தான நேரத்தைக் கணித்து; சரியான நேரத்தில், குஞ்சுகளை அரவணைக்கும் இயல்பைப்போல் - உணர்ச்சியை அடக்கவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக