ஞாயிறு, டிசம்பர் 04, 2016

குறள் எண்: 0490 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 049 - காலமறிதல்; குறள் எண்: 0490}

கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: சாதகமான காலத்திற்குக் காத்திருப்பது, கொக்குக்கு இணையாக இருக்கவேண்டும்;  மற்றும் சீர்மையான நேரத்தில் இறையைக் கொத்தும் அதன் திறனைப்போல், செயல்களை முடிக்கவேண்டும்.
(அது போல்...)
ஆபத்தான நேரத்தைக் கணிப்பது, கோழிக்கு இணையாக இருக்கவேண்டும்; மேலும் சரியான நேரத்தில் குஞ்சுகளை அணைக்கும் இயல்பைப்போல், உணர்ச்சிகளை அடக்கவேண்டும்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக