சனி, டிசம்பர் 24, 2016

குறள் எண்: 0510 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 051 - தெரிந்து தெளிதல்; குறள் எண்: 0510}

தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: ஆராயாமல் ஒருவரை நம்புவதும்/நம்பியவர் மேல் சந்தேகம் கொள்வதும் - என்றுமழியாத துன்பத்தை விளைவிக்கும்.
(அது போல்...)
சிந்திக்காமல் தவறான உறவில் இணைவதும்/இணைந்தபின் உறவை அலசி ஆராய்வதும் - தீர்வற்ற சிக்கலை உருவாக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக