வியாழன், டிசம்பர் 22, 2016

குறள் எண்: 0508 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 051 - தெரிந்து தெளிதல்; குறள் எண்: 0508}

தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: ஆராயாமல் - பிறர் சொல்வதை நம்பி, ஒருவரைத் தெளிந்தால்; அவருக்கும், அவரைத் தொடர்வோர்க்கும் - தீர்க்க முடியாத துன்பங்களை விளைவிக்கும்.
(அது போல்...)
சிந்திக்காமல் - புறக் காரணிகளை நம்பி, ஓருறவில் இணைந்தால்; அவருக்கும், அவரின் சந்ததிக்கும் - அழிக்க முடியாத ஒழுக்கமின்மைகளை விளைவிக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக