வியாழன், டிசம்பர் 08, 2016

குறள் எண்: 0494 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்; குறள் எண்: 0494}

எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து 
துன்னியார் துன்னிச் செயின்

விழியப்பன் விளக்கம்: சாதகமான இடத்தை அறிந்த தகுதியுடையோர், தகுதியான செயல்களைச் செய்தால்; அவரை அழிக்க எண்ணியோர், தம் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்வர்.
(அது போல்...)
ஆரோக்கியத்தின் பலனை உணர்ந்த நல்லோர், நன்மையான பழக்கங்களை மேற்கொண்டால்; அவருள் குடிகொண்டிருந்த கிருமிகள், தம் செயல்திறனை இழக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக