செவ்வாய், டிசம்பர் 13, 2016

குறள் எண்: 0499 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்; குறள் எண்: 0499}

சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது

விழியப்பன் விளக்கம்: நன்மையளிக்கும் அரணும், சிறப்பான படைவீரர்களும் இல்லாது இருப்பினும்; சொந்த நிலத்தில் மக்களோடு இணைந்து இருப்போரை, தாக்குதல் எளிதல்ல.
(அது போல்...)
பரிசளிக்கும் வசதியும், வலுவான வரலாறும் இல்லாமல் இருந்தாலும்; மக்கள் நலனுக்காக உண்மையைத் தொடர்ந்து பயணிப்போரை, தடுத்தல் எளிதல்ல.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக