செவ்வாய், டிசம்பர் 13, 2016

குறள் எண்: 0499 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 050 - இடனறிதல்; குறள் எண்: 0499}

சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர் 
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது

விழியப்பன் விளக்கம்: நன்மையீனும் அரணும், சிறப்பீனும் படைபலனும் இல்லையெனினும்; சொந்த நிலத்தில், மக்களோடு இணைந்திருப்போரைத் - தாக்குதல் எளிதல்ல.
(அது போல்...)
பரிசளிக்கும் வசதியும், பலமளிக்கும் வரலாறும் இல்லையெனினும்; பொது நலத்தில், உண்மையோடு பயணிப்போரை - தடுத்தல் எளிதல்ல.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக