செவ்வாய், மே 02, 2017

குறள் எண்: 0639 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 064 - அமைச்சு; குறள் எண்: 0639}

பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்

விழியப்பன் விளக்கம்: அறமல்லாத விடயங்களைச் சிந்திக்கும், அமைச்சரவை அருகிலிருப்பது; எழுபது கோடி பகைவர்கள், பக்கத்தில் இருப்பதற்கு ஒப்பானதாகும்.
(அது போல்...)
முறையில்லாத உறவுகளைக் கொண்டிருக்கும், மனிதர்கள் நட்பிலிருப்பது; எழுபது கோடி துன்பங்கள், வாழ்க்கையில் இருப்பதற்கு இணையாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக