வியாழன், மே 11, 2017

குறள் எண்: 0648 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 065 - சொல்வன்மை; குறள் எண்: 0648}

விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்

விழியப்பன் விளக்கம்: பணிகளை முறையாய் பட்டியலிட்டு, சொல்வன்மையுடன் இனிமையாய் எடுத்துரைக்கும்; திறமையுடைய அமைச்சர்கள் சொல்வதை, இவ்வுலகம் உடனடியாய் ஏற்கும்.
(அது போல்...)
உரிமைகளை முறையாய் வரையறுத்து, அறநெறியுடன் நேர்மையாய் பகிர்ந்தளிக்கும்; முனைப்புடைய உறவுகள் சொல்வதை, இச்சமூகம் முழுமையாய் நம்பும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக