திங்கள், மே 15, 2017

குறள் எண்: 0652 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0652}

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை

விழியப்பன் விளக்கம்: புகழோடு இணைந்து நன்மையையும் அளிக்காத வினைகளை; எந்த சூழ்நிலையிலும், தவிர்த்தல் வேண்டும்.
(அது போல்...)
அன்போடு சேர்த்து பொருளையும் பகிராத உறவுகளை; எல்லா வகையிலும், பரிசீலிக்க வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக