செவ்வாய், மே 09, 2017

குறள் எண்: 0646 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 065 - சொல்வன்மை; குறள் எண்: 0646}

வேட்பத்தாம் சொல்லிப் பிறர்சொல் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்

விழியப்பன் விளக்கம்: கேட்போர் விரும்பும் வண்ணம் தாம் பேசுவதும், பிறர் பேசும் சொற்களிலுள்ள நன்மைகளை ஆராய்வதும் - பகுத்தறிந்த சான்றோர்களின் சிறந்த கோட்பாடாகும்.
(அது போல்...)
மக்கள் ஆதரிக்கும் வண்ணம் தாம் அரசாள்வதும், எதிர்கட்சிகள் செய்யும் செயல்களிலுள்ள பொதுநலத்தை வரவேற்பதும் - கர்மமுணர்ந்த தலைவர்களின் உன்னத இயல்பாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக