திங்கள், மே 29, 2017

குறள் எண்: 0666 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0666}

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்

விழியப்பன் விளக்கம்: வினைகளைச் செய்ய நினைப்போர், தேவையான மனவுறுதியை அடையப் பெற்றால்; செய்ய நினைத்த வினைகளை, நினைத்தபடியே செய்து முடிப்பர்.
(அது போல்...)
சமுதாயத்தை மாற்ற எண்ணுவோர், உறுதியான கொள்கையை வகுத்து இருப்பின்; செய்ய எண்ணிய மாற்றத்தை, எண்ணியபடியே மாற்றி முடிப்பர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக