புதன், மே 17, 2017

குறள் எண்: 0654 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 066 - வினைத்தூய்மை; குறள் எண்: 0654}

இடுக்கண் உடினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: குழப்பமில்லாமல் பகுத்தறியும் ஆற்றல் உடையோர்; தமக்கு இன்னல் நேர்ந்தாலும், தரக்குறைவான செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.
(அது போல்...)
குறையில்லாமல் உரிமையைப் பகிரும் தலைவர்கள்; தமக்கு வெற்றி கிடைக்காவிட்டாலும், குடிமக்களை அவமதிப்பதை அனுமதிக்க மாட்டார்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக