புதன், மே 24, 2017

குறள் எண்: 0661 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 06 - அமைச்சியல்; அதிகாரம்: 067 - வினைத்திட்பம்; குறள் எண்: 0661}

வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
மற்றவை எல்லாம் பிற

விழியப்பன் விளக்கம்: செயல்களைச் செய்யும் வைராக்கியம் என்பது, ஒருவரின் மனதின் வைராக்கியமாகும்; மற்றவை எல்லாம் வேறானவை ஆகும்.
(அது போல்...)
ஊழல்களை ஒழிக்கும் அடிப்படை என்பது, ஆட்சியாளரின் நேர்மையின் அடிப்படையாகும்; மற்றவை எல்லாம் போலியானவை ஆகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக