வியாழன், செப்டம்பர் 17, 2015

குறள் எண்: 0046 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 1 - அறத்துப்பால்; இயல்: 02 - இல்லறவியல்; அதிகாரம்: 005 - இல்வாழ்க்கைகுறள் எண்: 0046} அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில் 
போஒய்ப் பெறுவ எவன்

விழியப்பன் விளக்கம்: அறநெறியில் பயணிக்கும் இல்லற வாழ்வில் கிடைக்கும் பேறுகளை-விட, சிறந்ததாய்; வேறு நெறியில் பயணிப்பதில் கிடைப்பதேது?

(அது போல்...)

நேர்மையான வழியில் பணிசெய்வதால் கிடைக்கும் மனநிறைவை-விட, நிறைவானதாய்; மாற்று வழியில் பணிசெய்து அடையமுடியுமா?

*****

இணைப்பு: ஆங்கில மொழியாக்கம் மற்றும் ஆங்கில விளக்கவுரை

2 கருத்துகள்: