வெள்ளி, செப்டம்பர் 18, 2015

இழந்த நம்பிக்கையும், இமாலய இலக்கே!


இனியவுறவின் நம்பிக்கையை
இழந்திடல் எளிதாம்!
இமையத்தைத் தொட்டிடும்,
இலக்கையும் போன்றதாம்
இழந்த நம்பிக்கையை;
இயல்போடு மீட்டெடுப்பதும்!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக