ஞாயிறு, செப்டம்பர் 20, 2015

குறள் எண்: 0049 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 1 - அறத்துப்பால்; இயல்: 02 - இல்லறவியல்; அதிகாரம்: 005 - இல்வாழ்க்கைகுறள் எண்: 0049} 

அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று

விழியப்பன் விளக்கம்: அறமென்று வரையறுப்பதே, இல்வாழ்க்கை ஆகும்! அதுவும், எவரும் குறைகாண முடியாதிருப்பின் - சாலச்சிறந்தது.

(அது போல்...)

பொதுச்சேவை என்பதே, தலைமைப்பண்பு ஆகும்! அதுவும், எதிர்கட்சியும் விமர்சிக்க இயலாதிருப்பின் - சரித்திரமாகும்.

*****

இணைப்பு: ஆங்கில மொழியாக்கம் மற்றும் ஆங்கில விளக்கவுரை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக