செவ்வாய், ஜனவரி 03, 2017

குறள் எண்: 0520 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 052 - தெரிந்து வினையாடல்; குறள் எண்: 0520}

நாடோறும் நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு

விழியப்பன் விளக்கம்: வினைகளைச் செய்ய நியமிக்கப்பட்டவர், நேர்மை தவறாத வரை - உலகமும் நேர்மை தவறாது; எனவே, அரசாள்பவரை நாள்தோறும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும்.
(அது போல்...)
குடும்பத்தைக் வழிநடத்தும் குடும்பத்தலைவர், வாய்மை மறக்காத வரை - குடும்பமும் வாய்மை மறக்காது; ஆகையால், குடும்பத்தலைவரை எப்போதும் ஆழ்ந்து மதிப்பிட வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக