செவ்வாய், ஜனவரி 10, 2017

குறள் எண்: 0527 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 053 - சுற்றந்தழால்; குறள் எண்: 0527}

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள

விழியப்பன் விளக்கம்: மறைக்காமல் - கிடைப்பதைப் பகிர, சுற்றத்தாரை அழைக்கும் காக்கையின்; பகிர்ந்தளிக்கும் குணமுள்ளவரையே, செல்வமும்/புகழும் சென்றடையும்.
(அது போல்...)
மறுக்காமல் - பயின்றதைப் பயிற்றுவிக்க, மாணவர்களைச் சேகரிக்கும் ஆசிரியரின்; பயிற்றுவிக்கும் முனைப்புடையவரையே, கல்வியும்/ஞானமும் சேரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக