வெள்ளி, ஜனவரி 06, 2017

குறள் எண்: 0523 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 053 - சுற்றந்தழால்; குறள் எண்: 0523}

அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று

விழியப்பன் விளக்கம்: உறவுகளும்/நட்புகளும் சுற்றியிருக்க, அவர்களுடன் உறவாடி வாழாதோரின் வாழ்க்கை; சுற்றுக்கரை இல்லாத குளத்தில், நீர் நிறைந்திருப்பதைப் போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
எண்ணமும்/செயலும் ஒருமுகப்பட்ட, அவற்றை அலசி ஆராயாதோரின் செயல்பாடு; உயிர்ப்பு இல்லாத நிலத்தில், விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒப்பாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக