வெள்ளி, ஜனவரி 13, 2017

குறள் எண்: 0530 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 053 - சுற்றந்தழால்; குறள் எண்: 0530}

உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல்

விழியப்பன் விளக்கம்: காரணமின்றி பிரிந்து, காரணத்தோடு மீண்டும் வருவோரை;  அரசாள்பவர் - ஆராய்ந்து அறிந்தபின், சுற்றத்தில் இணைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.
(அது போல்...)
பணத்திற்காக விலகி, பணத்திற்காக இணைய வருவோரை; நிர்வாகத்தினர் - தீர்க்கமாய் ஆராய்ந்தபின், பணியில் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக