புதன், ஜனவரி 25, 2017

குறள் எண்: 0542 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 055 - செங்கோன்மை; குறள் எண்: 0542}

வான்நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழும் குடி

விழியப்பன் விளக்கம்: உலகிலுள்ள உயிர்களின் வாழ்விற்கு, மழை முக்கியமானது போல்; நாட்டிலுள்ள குடிமக்களின் வாழ்வியலுக்கு, அரசாள்பவரின் செங்கோல் இன்றியமையாதது.
(அது போல்...)
உடம்பிலுள்ள உறுப்புகளின் செயல்பாட்டிற்கு, உயிரணு தேவையானது போல்; மனதிலுள்ள எண்ணங்களின் செயல்வடிவத்திற்கு, ஒருவரின் வைராக்கியம் அவசியமானது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக