புதன், ஜனவரி 11, 2017

குறள் எண்: 0528 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 053 - சுற்றந்தழால்; குறள் எண்: 0528}

பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்

விழியப்பன் விளக்கம்: எல்லோரையும் சராசரியாய் பார்க்காமல், ஒவ்வொருவரின் தனித்திறனையும் - மன்னன் ஆய்ந்தறிந்தால்; அவ்வியல்பைப் பாராட்டி, பற்பலர் சுற்றிவாழ்வர்.
(அது போல்...)
எல்லாவற்றையும் ஒன்றாய் பாவிக்காமல், ஒவ்வொரு தனித்துறையையும் - கல்வி-நிறுவனங்கள் மேம்படுத்தினால்; அவ்வாய்ப்பைக் கொண்டு, பல்துறையினரும் பயனடைவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக