வியாழன், ஜனவரி 05, 2017

குறள் எண்: 0522 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 053 - சுற்றந்தழால்; குறள் எண்: 0522}

விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவும் தரும்

விழியப்பன் விளக்கம்: குறையற்ற அன்புடைய சுற்றம், ஒருவருக்கு கிடைக்குமானால்; எல்லாவிதமான செல்வங்களும், குறைவில்லாத வளர்ச்சியுடன் தொடரும்.
(அது போல்...)
மாசற்ற வாய்மையுடைய குடும்பத்தலைவர், ஓர்குடும்பத்தை வழிநடத்தினால்; அனைத்து பண்புகளும், அழிவில்லாத நிறைவுடன் இருக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக