செவ்வாய், ஜனவரி 24, 2017

குறள் எண்: 0541 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 055 - செங்கோன்மை; குறள் எண்: 0541}

ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை

விழியப்பன் விளக்கம்: நடந்ததை தீர ஆராய்ந்து, எவரிடத்திலும் எந்த சார்பின்மையும் இன்றி; இறையாண்மை கொண்டு, தெளிவுடன் நீதி வழங்குவதே முறையானதாகும்.
(அது போல்...)
கொள்கையை ஆழ உணர்ந்து, ஒருவரிடமும் எந்த பகையும் இன்றி; அறத்தன்மை நிறைந்து, தேவையுடன் உரிமை கோருவதே போராட்டமாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக