புதன், ஜனவரி 18, 2017

குறள் எண்: 0535 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 054 - பொச்சாவாமை; குறள் எண்: 0535}

முன்உறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
பின்ஊறு இரங்கி விடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: எதிர்வரும் இடையூறுகளுக்கு, முற்காப்பைத் திட்டமிடாமல் - மறதியோடு இருப்போர்; இடையூறுகள் வந்தபின், தம் மறதியை எண்ணி வருந்திடுவர்.
(அது போல்...)
முதுமைப் பிணிகளுக்கு, இளமையில் மருந்திடாமல் - பொறுப்பின்றி இருப்போர்; முதுமை வந்தபின், தம் பொறுப்பின்மையை நினைத்து வருந்துவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக