திங்கள், ஜனவரி 09, 2017

குறள் எண்: 0526 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 053 - சுற்றந்தழால்; குறள் எண்: 0526}

பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத்து இல்

விழியப்பன் விளக்கம்: அதீதமாய் கொடையளித்தும்/சினம் இல்லாமலும் இருப்போரை விட; பெருமளவு சுற்றமுடையவர், விரிந்த உலகத்தில் மற்றொருவர் இல்லை.
(அது போல்...)
ஓயாமல் உழைத்தும்/சந்தேகம் இல்லாமலும் இருப்போரை விட; அதிக நிம்மதியுடையோர், பரந்த சமுதாயத்தில் வேறொருவர் இல்லை.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக