திங்கள், ஜனவரி 23, 2017

குறள் எண்: 0540 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 054 - பொச்சாவாமை; குறள் எண்: 0540}

உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளியது உள்ளப் பெறின்

விழியப்பன் விளக்கம்: நாம் அடைய எண்ணியதை மறவாமல், மனதில் உறுதியோடு இருப்பின்; எண்ணியதை அடைவது மிக எளிதாகும்.
(அது போல்...)
நாம் பிறந்த காரணத்தை இகழாமல், வாழ்வியலில் நெறியோடு ஈடுபடின், பிறவிப்பயன் பெறுவது மிக எளிதாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக