புதன், ஜனவரி 04, 2017

குறள் எண்: 0521 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 053 - சுற்றந்தழால்; குறள் எண்: 0521}

பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல் 
சுற்றத்தார் கண்ணே உள

விழியப்பன் விளக்கம்: ஒருவர் எல்லாவற்றையும் இழந்த பின்னும், அவருடனான கடந்தகால அனுபவங்களைப்; பாராட்டி வலிமையூட்டும் சிறப்பு, சுற்றத்தாரிடம் உண்டு.
(அது போல்...)
ஓர்தலைவர் உயிரோடு இல்லாத போதும், அவருடைய முந்தைய ஆட்சியை; மெய்சிலிர்த்து நினைவூட்டும் இயல்பு, சமுதாயத்தில் இருக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக