சனி, ஜனவரி 28, 2017

குறள் எண்: 0545 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 055 - செங்கோன்மை; குறள் எண்: 0545}

இயல்புளிக் கோல்ஓச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு

விழியப்பன் விளக்கம்: செங்கோலின் இயல்புடன், அரசாங்கம் நடக்கும் மன்னரின் நாட்டில்; பருவ மழையின் அளவும், பயிர்களின் விளைச்சலும் - இயல்பான வகையில் ஒன்றியிருக்கும்.
(அது போல்...)
உறவின் இயல்புடன், குடும்பம் நடக்கும் சமூகத்தின் அரணில்; அறச் செயல்களின் அளவும், மனிதத்தின் ஆக்கமும் - இயல்பான முறையில் இணைந்திருக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக