வியாழன், ஆகஸ்ட் 06, 2015

குறள் எண்: 0004 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 1 - அறத்துப்பால்; இயல்: 01 - பாயிரவியல்; அதிகாரம்: 001 - கடவுள் வாழ்த்து; குறள் எண்: 0004}
                              

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்அடி சேர்ந்தார்க்கு 
யாண்டும் இடும்பை இல 

விழியப்பன் விளக்கம்: வேண்டுமென்பதும் வேண்டாமென்பதும், இல்லாதவனின் (கடவுளின்) பாதம் சேர்ந்தவர்க்கு; எதுவுமே துன்பம் இல்லை.

                                                               (அது போல்...)

சரியென்பதும் சரியில்லையென்பதும், சமமென அணுகும் குருவைக் கொண்டிருப்போர்க்கு; எதுவும் குழப்பம் விளைவிக்காது.

*****

இணைப்பு: ஆங்கில மொழியாக்கம் மற்றும் ஆங்கில விளக்கவுரை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக