திங்கள், பிப்ரவரி 06, 2017

குறள் எண்: 0554 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 056 - கொடுங்கோன்மை; குறள் எண்: 0554}

கூழும் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு

விழியப்பன் விளக்கம்: செங்கோல் தவறி, சிந்தனையின்றிக் கொடுங்கோலைச் செய்யும் அரசாங்கம்; உணவையும், குடிமக்களையும்; ஒருசேர ஒரே நேரத்தில் இழக்கும்.
(அது போல்...)
அடிப்படை மறந்து, உணர்வின்றி உறவுகளை நீக்கும் பரம்பரை; சொத்தையும், சந்ததியையும்; ஒன்றாக ஒரே தலைமுறையில் இழக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக