சனி, பிப்ரவரி 18, 2017

குறள் எண்: 0566 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 057 - வெருவந்த செய்யாமை; குறள் எண்: 0566}

கடுஞ்சொல்லன் கண்இலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: கொடிய சொற்களைப் பேசி, கருணை இல்லாதவராய் அரசாள்பவர் இருப்பின்; மலையளவு மக்கள் செல்வம், வளர்ச்சியின்றி விரைவாய் அழியும்.
(அது போல்...)
தீயப் பழக்கங்களைப் பழகி, ஒழுக்கம் இல்லாதவராய் பெற்றோர்கள் இருப்பின்; கடலளவு இளைஞர்கள் சக்தி, பயனின்றி வேகமாய் கெடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக