புதன், பிப்ரவரி 08, 2017

குறள் எண்: 0556 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 056 - கொடுங்கோன்மை; குறள் எண்: 0556}

மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி

விழியப்பன் விளக்கம்: அரசாள்வோர்க்கு நிலைத்த புகழைத் தருவது, செங்கோல் தவறாமையாகும்; மாறாய் கொடுங்கோல் புரிந்தால், அரசாள்வோரின் புகழ் நிலைக்காது.
(அது போல்...)
வல்லரசுக்கு நீடித்த பலம் கொடுப்பது, பாதுகாப்பு குறையாததாகும்; மாறாய் பாதுகாப்பு குறைந்தால், வல்லரசின் பலம் நீடிக்காது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக