புதன், பிப்ரவரி 22, 2017

அதிகாரம் 057: வெருவந்த செய்யாமை (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

பால்: 2 - பொருள்இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 057 - வெருவந்த செய்யாமை

0561.  தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
           ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: நடுநிலையோடு இருந்து, குற்றங்களை ஆராய்ந்து; மீண்டும்
           அக்குற்றங்கள் நிகழாத வண்ணம், குற்றங்களுக்கு நிகராக தண்டிப்பவரே அரசாள்பவர்.
(அது போல்...)
           தாயன்போடு இருந்து, பிழைகளைத் திருத்தி; மீண்டும் அப்பிழைகள் நிகராத வகையில்,
           பிழைகளுக்கு நிகராய் போதிப்பவரே ஆசிரியர்.
      
0562.  கடிதோச்சி மெல்ல எறிக நெடிதுஆக்கம்
           நீங்காமை வேண்டு பவர்

           விழியப்பன் விளக்கம்: ஆட்சியை இழக்காமல், நெடுங்காலம் தொடர விரும்புவோர்;
           குற்றங்களைக் கண்டிப்பதில் கடுமையாய் இருந்து, தண்டனை அளிப்பதில் நிதானமாய்
           செயல்படவேண்டும்.
(அது போல்...)
           உறவை இழக்காமல், நீடித்து நிலைக்க வேண்டுவோர்; பிழைகளைச் சுட்டுவதில் தீவிரமாய்
           இருந்து, பகையை வளர்ப்பதில் பொறுமையாய் இருக்கவேண்டும்.
           
0563.  வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோலன் ஆயின்
           ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: பொதுமக்களை மிரட்டும், செயல்களைச் செய்து பழகும் 
           கொடுங்கோலராய்; ஆட்சியாளர் இருப்பின், அவரின் ஆட்சி உறுதியாய் விரைவில் 
           கெட்டழியும்.
(அது போல்...)
           மாணாக்கர்களை வதைக்கும், தண்டனைகளை அளித்து பழகும் கொடுமனத்தராய்; 
           ஆசிரியர் இருப்பின், அவரின் வேலை நிச்சயமாய் உடனே பறிபோகும்.

0564.  இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
           உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: "தம்மை ஆள்பவர் கொடியர்" என்ற அவச்சொல்லால், பொதுமக்கள்
           விமர்சிக்கும் அரசாள்பவரின் ஆட்சி; ஆட்சிக்காலம் குறைந்து, விரைவில் கெட்டழியும்.
(அது போல்...)
           “குடும்பப் பெரியோர் கொடியர்” என்ற பழிச்சொல்லால், குடும்பத்தார் குற்றம்சாட்டும்
           முதியோரின் வாழ்வு; ஆயுட்காலம் குறைந்து, வேகமாய் முடியும்.

0565.  அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
           பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து

           விழியப்பன் விளக்கம்: உரிய நேரத்தில் காண முடியாதவராயும், இனிமையற்ற முகத்துடனும்
           இருப்போரின் அளவுகடந்த செல்வம்; பூதத்தின் மேற்பார்வையில் இருக்கும்
           தன்மையுடையது.
(அது போல்...)
           முக்கிய உறவில் பிணைப்பு இல்லாதவராயும், முறையற்ற இயல்புடனும் இருப்போரின்
           எல்லையற்ற அன்பு; பெருங்கடலின் பேராழத்தில் இருக்கும் பொக்கிஷமாகும்.

0566.  கடுஞ்சொல்லன் கண்இலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
           நீடின்றி ஆங்கே கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: கொடிய சொற்களைப் பேசி, கருணை இல்லாதவராய் அரசாள்பவர்
           இருப்பின்; மலையளவு மக்கள் செல்வம், வளர்ச்சியின்றி விரைவாய் அழியும்.
(அது போல்...)
           தீயப் பழக்கங்களைப் பழகி, ஒழுக்கம் இல்லாதவராய் பெற்றோர்கள் இருப்பின்; கடலளவு
           இளைஞர்கள் சக்தி, பயனின்றி வேகமாய் கெடும்.

0567.  கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
           அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்

           விழியப்பன் விளக்கம்: அன்பற்ற சொற்களும், அளவுகடந்த தண்டனைகளும்; அறுக்கும்
           கருவிக்கு இணையாய், அரசாள்பவரின் வெற்றியைத் தகர்க்கும் கருவிகளாகும்.
(அது போல்...)
           அறமற்ற சிந்தனைகளும், வரம்புமீறிய செயல்களும்; கொடிய விஷத்திற்கு ஒப்பாய்,
           மனிதகுலத்தின் அடிப்படையை அழிக்கும் மருந்துகளாகும்.

0568.  இனத்துஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்துஆற்றிச்
           சீறின் சிறுகும் திரு

           விழியப்பன் விளக்கம்: அரசாங்கத்தின் இனத்தினரான, உறுப்பினர்களைத் தழுவாமல்;
           சினத்தைத் தழுவி, அரசாள்பவர் வெகுண்டெழுந்தால் - அரசாங்கத்தின் செல்வம் அழியும்.
(அது போல்...)
           தலைமுறையின் நரம்புகளான, உறவினர்களைப் பேணாமல்; வெறுப்பைப் பேணி,
           குடும்பத்தினர் பகைகொண்டால் - தலைமுறையின் வளர்ச்சி குறையும்.

0569.  செருவந்த போழ்தில் சிறைசெய்யா வேந்தன்
           வெருவந்து வெய்து கெடும்

           விழியப்பன் விளக்கம்: போர் போன்ற நெருக்கடியான சூழலுக்கு, முன்பே பாதுகாப்பு
           செய்யாத அரசாள்பவரின் ஆட்சி; பயத்தை ஆட்கொண்டு, விரைவில் அழியும்.
(அது போல்...)
           வேலையிழப்பு போன்ற எதிர்பாராத நிகழ்வுகளுக்கு, முன்னரே ஏற்பாடு செய்யாத
           தலைமையின் குடும்பம்; வறுமையை எதிர்கொண்டு, வேகமாய் தடம்புரளும்.

0570.  கல்லார்ப் பிணிக்கும் கடுங்கோல் அதுவல்லது
           இல்லை நிலக்குப் பொறை

           விழியப்பன் விளக்கம்: அச்சுறுத்தும் வகையில் நடைபெறும் அரசாட்சி, அறநெறிப்
           பயிலாதோரை துணை சேர்க்கும். அதைவிட, ஒரு நாட்டிற்கு பெருத்த சுமை
           வேறேதுமில்லை!
(அது போல்...)
           கொள்ளையடிக்கும் நோக்கில் நடக்கும் வணிகம், இரக்கம் இல்லாதோரை இடையில்
           நியமிக்கும். அதைவிட, ஒரு சமுதாயத்திற்கு பெரிய குறை வேறேதுமில்லை!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக