வியாழன், பிப்ரவரி 16, 2017

குறள் எண்: 0564 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 057 - வெருவந்த செய்யாமை; குறள் எண்: 0564}

இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: "எம்மை ஆள்பவர் கொடியர்" என்ற அவச்சொல்லால், விமர்சிக்கப்படும் அரசாள்பவரின் ஆட்சி; ஆட்சிக்காலம் இழந்து, விரைவில் கெட்டழியும்.
(அது போல்...)
"எம்மை வழிநடத்துவோர் தீயவர்" என்ற பழிச்சொல்லால், குற்றச்சாட்டப்படும் முதியோரின் வாழ்வு; ஆயுட்காலம் இழந்து, வேகமாய் முடியும்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக