வியாழன், பிப்ரவரி 16, 2017

குறள் எண்: 0564 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 057 - வெருவந்த செய்யாமை; குறள் எண்: 0564}

இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்

விழியப்பன் விளக்கம்: "தம்மை ஆள்பவர் கொடியர்" என்ற அவச்சொல்லால், பொதுமக்கள் விமர்சிக்கும் அரசாள்பவரின் ஆட்சி; ஆட்சிக்காலம் குறைந்து, விரைவில் கெட்டழியும்.
(அது போல்...)
“குடும்பப் பெரியோர் கொடியர்” என்ற பழிச்சொல்லால், குடும்பத்தார் குற்றம்சாட்டும் முதியோரின் வாழ்வு; ஆயுட்காலம் குறைந்து, வேகமாய் முடியும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக