திங்கள், பிப்ரவரி 13, 2017

குறள் எண்: 0561 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 057 - வெருவந்த செய்யாமை; குறள் எண்: 0561}

தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து

விழியப்பன் விளக்கம்: நடுநிலையோடு இருந்து, குற்றங்களை ஆராய்ந்து; மீண்டும் அக்குற்றங்கள் நிகழாத வண்ணம், குற்றங்களுக்கு நிகராக தண்டிப்பவரே அரசாள்பவர்.
(அது போல்...)
தாயன்போடு இருந்து, பிழைகளைத் திருத்தி; மீண்டும் அப்பிழைகள் நிகராத வகையில், பிழைகளுக்கு நிகராய் போதிப்பவரே ஆசிரியர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக