வெள்ளி, பிப்ரவரி 17, 2017

குறள் எண்: 0565 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 057 - வெருவந்த செய்யாமை; குறள் எண்: 0565}

அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்னது உடைத்து

விழியப்பன் விளக்கம்: எளிதில் அணுக முடியாதவராயும், இனிமையற்ற முகத்துடனும் இருப்போரின் அளவுகடந்த செல்வம்; பூதத்தால் அடையப்பெற்றது போன்றதாகும்.
(அது போல்...)
உறவில் பிணைப்பு இல்லாதவராயும், மனிதமற்ற இயல்புடனும் இருப்போரின் எல்லையற்ற அன்பு; பெருங்கடலில் புதைந்திருப்பது போன்றாதாகும்.
*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக