செவ்வாய், பிப்ரவரி 28, 2017

குறள் எண்: 0576 (விழியப்பன் விளக்கவுரை)

{பால்: 2 - பொருட்பால்; இயல்: 05 - அரசியல்; அதிகாரம்: 058 - கண்ணோட்டம்; குறள் எண்: 0576}

மண்ணோடு இயைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடு
இயைந்துகண் ஓடா தவர்

விழியப்பன் விளக்கம்: கண்ணின் தன்மையோடு இணைந்த, மனிதமெனும் கருணையோடு இயங்காதோர்; மண்ணோடு இணைந்து வளராத, மரத்திற்கு ஒப்பாவர்.
(அது போல்...)
தலைமுறையின் வளர்ச்சியோடு பிணைந்த, வம்சமெனும் சுற்றத்தோடு வாழாதோர்; இலக்கோடு ஒன்றி பயணிக்காத, விலங்குக்கு ஒப்பாவார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக